The Swedish Burmese Cat Club

Kallelse till Årsmöte 2018

KALLESE TILL ÅRSMÖTE, 2018

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna till Burmaklubbens årsmöte

Lördagen den 21 april 2018.

Plats: Jörgen Kocksgatan 7A, 211 20 Malmö (Slagthuset, Sydkattens utställning)

Då Sydkatten möjligen måste flytta sin utställning pga att Slagthuset begärts i konkurs, håller vi kontakt med dem för att så snabbt som möjligt kunna ge er besked om ev. ändringar.

Tid: 09.30 (incheckning till utställningen slutar 08.30)

På årsmötet kommer följande motioner avhandlas:

  • Hedersmedlemskap för Gunilla och Gunnar Pehrson, två av klubbens grundare.
  • Ändring av stadgar i anledning av ändrade rutiner, se eget dokument.

Samtliga styrelseposter är till omval i år, varför vissa poster endast kommer föreslås för en mandattid om ett år, för att få en balans i förhållande till våra stadgar.

Dagordning, förslag till ny styrelse/röstsedel, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse kommer inom kort finnas tillgänglig här på hemsidan.

Om ni ej ska ställa ut katt, men vill närvara på årsmötet. Kontakta oss i styrelsen på info@burmaklubben.com, så ordnar vi så ni kommer in i hallen.

Stadgar 2018, styrelsens proposition

Stäng meny