Skicka in dina utställningsresultat

3-5 utställningar räknas. Resultaten läggs samman. Vid lika placering mellan katter jämförs resultat från ytterligare utställningar, dvs från 6:e, 7:e osvBOB kommer att tas ut och beräknas genom flest BIS av vinnarna i de olika länderna.

Sänd därför in en förteckning på samtliga resultat till uträknaren. Vid anmodan skall man vara beredd på att sända in kopia på bedömningssedel till uträknaren. Det åligger kattägarna att sända in en förteckning på samtliga utställningsresultat till uträknaren innan utgången av januari påföljande år (alt. det senare datum som bestäms av styrelsen). Årets Burma presenteras sedan på Burmaklubbens Årsmöte.

Både svenska och utländska utställningar räknas. Undantag: Nationella utställningar för Vuxna respektive Kastrater (Ungdjur och Juniorer får dock tillgodoräkna sig poäng).

För att få deltaga i tävlingen skall ägaren vara medlem i Burmaklubben och katterna som poängberäkningen grundar sig på skall vara av rasen Burma.  Regler hittar du här.

Skicka ett formulär för varje klass och förbund katten tävlat i under året.

Här anger man kattens resultat för den klass man valt , en rad för varje utställning och dag tex:
VÄK 190629 EX1 NOM BIS

Om du vill kan du ladda upp bedömningssedlar tillsammans med dina resultat. Ladda gärna även upp en bild på din katt Men detta är frivilligt. Tillåtna filtyper är .jpg .jpeg .png och .pdf