Här kan du betala ditt medlemskap

Huvudmedlemsskap – Sverige 250:-
Huvudmedlemsskap – Utlandet 300:-
E-huvudmedlemsskap (pdf tidning) 200:- (gäller även utland)
Familjemedlem (tidning ingår ej) 60:-
Uppfödare som betalar medlemskap för kattungeköpare 100:-
Pensionär – 150:-


Här kan du betala din annons

Annonspris företag
Helsida 1500 kr
Halvsida 1000 kr
Kvartssida 500 kr
Visitkort 250 kr

Annonspris medlemmar
Helsida 850 kr
Halvsida 600 kr
Kvartssida 300 kr
Visitkort 150 kr

Vid bokning och direktbetalning av annons för 3 nummer så är annonsen  med i 4 nummer.