The Swedish Burmese Cat Club

Redaktion

Välkommen in till oss på redaktionen av Tidningen Burman!

Det är vi som gör tidningen, med hjälp av artiklar och foton som flitigt sänds till oss av alla medlemmar.
Om du har artiklar eller idéer till tidningen, eller kanske du vill se just din burma i tidningen, maila material till oss på redaktionen.
Kom ihåg att redaktionen INTE uppdaterar hemsidan, material till hemsidan skickas till webmaster.

Obs! Den som skrivit artikel i Burman ansvarar för dess innehåll.
Redaktionen behöver inte dela åsikter och tar heller inte ansvar för insänt material men förbehåller sig rätten att beskära bilder och dela in texter efter behov.
  

Monika Forsberg Lind

Ansvarig utgivare är Burmaklubbens ordförande.

Annonsera i Burman

Annonspris företag
Helsida 1500 kr
Halvsida 1000 kr
Kvartsida 500 kr
Visitkort 250 kr

Annonspris medlemmar
Helsida 850 kr
Halvsida 600 kr
Kvartsida 300 kr
Visitkort 150 kr

Vid bokning och direktbetalning av annons för 3 nummer så är annonsen  med i 4 nummer!
Sänd in annonsen digitalt till redaktion@burmaklubben.com

Betalning sker till vårt bankgirokonto 5303-3940 eller swish 123 356 73 44.
eller

Stäng meny