The Swedish Burmese Cat Club

Burmans historia

1931 Wong Mau paras med Tai Mau, en siameshane som också är importerad från Rangoon. Under de följande närmsta åren avlar man bort Siam anlaget och inser att en helt ny ras, unik i sin genetiska uppsättning, skapats. 

1934 Proposition till CFA (Cat Fanciers Association, USAs största förbund) att erkänna burman som egen ras. 

1936 Burman erkänns som ras i CFA. 

1942 Tre burmor till importeras från Rangoon, men bara en av dessa, Tangyi, går vidare i avel. 

1947 Burmans erkännande som ras dras tillbaka av CFA. Naturligtvis var detta ett svårt bakslag för rasen och kan skyllas på att okunniga uppfödare flitigt använde siameser i aveln. Flera uppfödare vägrade dock att ge upp sin favoritras och fortsatte ihärdigt sitt avelsarbete. 

1949 Familjen Frances importerar, de tre första burmorna till Storbritannien. Det var två honor och en hane. Snart föds den första burmakullen med stamnamnet ”Chinki”. 

1952 Burman erkänns av GCCF i England. 

1953 Casa Gatos Darkee importeras till Storbritannien. 

1955 The Burmese Cat Club bildas. Det hade ryktats i Storbritannien om blå burmakattungar men ingen uppfödare hade tidigare erkänt detta. Dock föddes Sealcoat Blue Surprise den 19 mars detta år och är den första erkända blå burman. Hennes pappa var Casa Gatos Darkee och mamman var Chinki Golden Gay (dotter efter Casa Gatos Darkee). 

1957 Brita Kastengren-Remborg importerade de första burmorna till Sverige. Det var två bruna burmor vid namn Nilgiris Bura Turea och Puss in boots Fudge. 

1958 Registrerades de första burmaungarna i SVERAK. 

1964 Man börjar i England avla fram sköldpaddsfärgade burmor. Ursprunget är en oplanerad parning mellan en blå burmahona och en oregistrerad röd huskatt. Ungefär samtidigt gör man en planerad parning mellan en rödmaskad siames och en brun burmahona. Dessa lägger grunden till våra underbara ”paddor” som renavlas. 

1969 Första chokladen tas in till England från USA. 

1971 Creme och blåsköldpadd godkänns i GCCF. 

1973 Rött erkänns som registrerbar färg tillsammans med brunsköldpadd, chokladsköldpadd och lilasköldpadd. 

1974 Den första cremeburman importeras till Sverige 

1975 Första svenska blå burman föds. Hon heter Cherie av Heligholm. Detta år föds även de första blåsköldpaddorna. 

1976 De två första brunsköldpaddorna föds i Sverige. De heter Catamount Vanessa och Vanda.

1977 Den 18 mars föds de första svenska chokladsköldpaddorna. 

1978 ”Burmapaletten” är komplett, den första lilasköldpaddsfärgade flickan föds, hon heter Gilgamesj Igam Li-Cree.

Wong Mau and kittens
Wong Mau med sina kattungar
Stäng meny