The Swedish Burmese Cat Club

Skicka in bild till fotogalleriet

Man får ha max 2 bilder per katt och färg, äldre bild på katten byts ut om ni skickar in en ny.

Bild max 1Mb (gif, png el. jpg). Helst i liggande format för att undvika att bilden blir beskuren. OBS! Du kan bara skicka en bild i taget.
Genom att skicka in din bild intygar du att du har upphovsrätten till bilden (eller fotografens medgivande) samt att Burmaklubben får rätt att använda bilden i sin verksamhet.
Stäng meny