The Swedish Burmese Cat Club

Skicka in bild till fotogalleriet

Man får ha max 2 bilder per katt, äldre bild på katten byts ut om ni skickar in en ny.

Bildfiler (gif, png, jpeg el. jpg)

Genom att skicka in din bild intygar du att du har upphovsrätten till bilden (eller fotografens medgivande) samt att Burmaklubben får rätt att använda bilden i sin verksamhet.

Stäng meny