The Swedish Burmese Cat Club

Poängberäkning av ÅRETS BURMA

3-5 utställningar räknas. Resultaten läggs samman. Vid lika placering mellan katter jämförs resultat från ytterligare utställningar, dvs från 6:e, 7:e osv. Sänd därför in en förteckning på samtliga resultat till uträknaren. Vid anmodan skall man vara beredd på att sända in kopia på bedömningssedel till uträknaren.

Både svenska och utländska utställningar räknas. Undantag: Nationella utställningar för Vuxna respektive Kastrater (Ungdjur och Juniorer får dock tillgodoräkna sig poäng).

För att få deltaga i tävlingen skall ägaren vara medlem i Burmaklubben och katterna som poängberäkningen grundar sig på skall vara av rasen Burma.

Vuxen, Kastrat och Junior/Ungdjur

70 BIS/Bästa Korthår

50 NOM

30 BIV

20 HP, Certifikat, Excellent 1 (klass 12 och 11) = klassvinnare

Veteran/Senior

30 BIS

25 Klassvinnare / 1:a

20 2:a

15 3:a

10 4:a

5   5:a

För avelshane, avelshona samt uppfödning hämtas resultat från SVERAKs uträkning.

Det åligger kattägarna att sända in en förteckning på samtliga utställningsresultat till uträknaren innan utgången av januari påföljande år (alt. det senare datum som bestäms av styrelsen). Årets Burma presenteras sedan på Burmaklubbens Årsmöte.

Stäng meny