Burmaklubbens Historia

I alla tider har människor med ett specialintresse sökt sig till andra med samma intresse och velat bilda sammanslutningar, dels för att det är trevligt att dela intresset med andra och få fördjupa sig, byta erfarenheter och lära sig mer, dels för att sprida detta speciella intresse till andra ännu inte invigda.

Burmaentusiaster utgör inget undantag från den regeln.

På kattutställning i Uppsala den 24 april 1976 träffades några eldsjälar som beslutade om Burmaklubbens bildande.

Vid klubbens första årsmöte 19 augusti 1976 beslöts att klubbens målsättning skulle vara:

  •  Att informera om burman
  •  Att tillvarata burmaägares intressen
  •  Att verka för sund burmaavel
  •  Att verka för god katthållning