Omplacering

Här under finns information om burmor som söker nytt hem i form av omplacering, dagmatte eller kanske tillfällig kort- eller långtidsplacering. För att annonsera, använd vårt formulär.

Alla annonser tas bort automatiskt när de legat uppe i 3 månader om inte önskan om ny period eller begäran om borttagning meddelas innan. Borttagen annons kan återaktiveras på begäran till webmaster.

Sällskap till honkatt sökes

Vi tar emot en Burma som sällskap till vår okastrerade tjej som blir 2 år i April. 
Fodervärd eller tillfällig placering om ni behöver resa bort minst 2 månaders placering gärna längre. 
Hon har tyvärr blivit ensam katt och trivs inte med det. 
 
Vi bor på landet Södermanland i ett stort hus, kattlåda inne men de får gå in och ut som de vill. 
Vi har Höns och många lador att gå på upptäcksfärd i, vi har inte hund. 
 
 
Med vänlig hälsning,
LENA GULLBERG 
0708-442461