BHD

HD (Burmese head defect) är en cranofacial mutation som påverkar utvecklingen av huvud och ansiktsregionen under fosterstadiet hos drabbade kattungar.

Mutationen är recessiv, vilket betyder att anlaget krävs i två uppsättningar för att visa sig.
Den här genotypen är inte förenlig med liv och kattungarna är dödfödda.
Katter med en uppsättning av anlaget för mutation (bärare) kan ha en förkortad ansiktsstruktur (brachycefal) och kan föra anlaget vidare till sina avkommor.

Mutation är vanligt förekommande i linjer av den amerikanska burman.
En nyligen utförd studie av Dr Chris Helps på Langford Veterinary Services har visat att förekomsten av mutationen hos europeiska och brittiska burmor var ca 1%
Ett DNA-test är tillgängligt för att kunna identifiera bärare av mutationen

OBS: BHD genetiska test detekterar den nyligen funna mutationen hos de amerikanska burmorna och i låg procent i de europeiska som troligen är släktingar med de amerikanska
En liknande medfödd defekt (Midline defect) har rapporterats i Europeiska burmor
Langford Veterinary Services har kunnat visa med studier att Midline defect INTE orsakas av mutationen för BHD
För närvarande finns ingen genetisk test för Midline defect

Källa: http://www.langfordvets.co.uk/diagnostic-laboratories/diagnostic-laboratories/general-info-breeders/list-feline-genetic-tests/burmese-head-defect

För mer läsning om BHD: https://www.ufaw.org.uk/cats/burmese—burmese-head-defect

Läs här om Burmaklubbens policy angående BHD

För att göra BHD test läs mer här.