GM2

GM2
Sjukdomen som vi kallar GM2 är en gangliosidos. Gangliosidos är en grupp ärftliga sjukdomar kända som ”lysosomal storage diseases”. Namnet kommer från att de karaktäriseras av att det ansamlas obearbetat material i förstorade lysosomer. Cellen saknar ett enzym som hjälper till att bryta ner och transportera avfallsprodukter ut ur cellen. Avfallsprodukterna ansamlas inuti cellen och det orsakar bestående cellskador. Cellerna som påverkas i LSD (lysomal storage diseas) är nervcellerna, vilket leder till att symtomen är av neurologisk karaktär.

Symptomen uppträder först runt 6-8 veckors ålder. Det första symtomet är oftast en mycket lätt skakning, vanligtvis utav huvudet. Dessförinnan kommer kattungen att uppträda normalt på alla sätt och vis. Symtom är progressiva vilket innebär att de förvärras och är ett livshotande tillstånd. Skakningarna blir kraftigare när kattungen blir äldre och kallas ”avsiktsskakningar” vilket innebär att de är mest uppenbara när kattungen försöker att göra något. När kattungen vilar är inte skakningarna lika uppenbara. När sjukdomen förvärras och skakningarna blivit mer intensiva kommer kattungen att ägna mer tid åt att vila. Vid ca 14-16 veckors ålder kommer sjukdomen oftast att ha gått så långt att kattungen kommer att ha svårigheter att gå, komma in i kattlådan och även att äta. Kattungen bör avlivas innan den utsätts för lidande pga sjukdomen

Denna sjukdom är autosomal med recessivt anlag och visar sig först när båda föräldrarna bär genen för GM2. En katt som är bärare av sjukdomen kommer aldrig att visa symptom eller bli sjuk. Om en bärare paras med en ickebärare kommer de aldrig att producera avkommor med sjukdomen men statistiskt sett kommer 50% av deras kattungar själva vara bärare av genen som ger GM2. Om två bärare paras kommer statistiskt sett 25% av kattungarna bli sjuka, 50% blir bärare och 25% blir ickebärare.

Det finns ett DNA-test som användas för att upptäcka förekomsten av GM2-genen hos burma, det utvecklades av Dr Henry Baker på Scott-Ritchey Research Center vid Auburn University College of Veterinary Medicine. Genom att testa dina avelskatter för gm2-genen kan du undvika att få avkommor som är bärare, eller kattungar som avlider i sjukdomen.

GM2-test och information är obligatorisk för uppfödare av Burma i FIFé. Läs mer här.

För att göra GM2-test läs mer här.