HK

Forskare har identifierat den gen som ger ärftlig Hypokalemi i vår ras.

Langford Veterinary Services har fastslagit att den är autosomalt recessiv och även utvecklat ett DNA-test som nu finns tillgängligt.

Att genen är autosomalt recessiv är goda nyheter, då finns möjligheten att använda både
fritestade katter men även bärare (som paras med fritestad katt) i avel utan att katter insjuknar
i hypokalemi. På så sätt behöver vi heller inte begränsa vår avelsbas onödigt mycket. På sikt kan
man arbeta för att minska antal bärare i avel.

Mer information finns att läsa här.

Läs här om Burmaklubbens policy angående HK

För att göra HK test läs mer här.