Poängberäkning av ÅRETS BURMA

Nya regler för uträkning av Årets Burma gäller från och med 2018!
Detta på grund av att vi har medlemmar i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Schweiz samt tre förbund, FIFe, WCF och TICA.

Senior, veteran, uppfödning och avel är nationella vilken innebär att dessa resultat kommer att plocks bort från vår uträkning. I gengäld tar vi ut BOB som beräknas genom flest BIS av vinnarna i de olika länderna.

3-5 utställningar räknas. Resultaten läggs samman. Vid lika placering mellan katter jämförs resultat från ytterligare utställningar, dvs från 6:e, 7:e osv. Sänd därför in en förteckning på samtliga resultat till uträknaren. Vid anmodan skall man vara beredd på att sända in kopia på bedömningssedel till uträknaren. Det åligger kattägarna att sända in en förteckning på samtliga utställningsresultat till uträknaren innan utgången av januari påföljande år (alt. det senare datum som bestäms av styrelsen). Årets Burma presenteras sedan på Burmaklubbens Årsmöte.

Både svenska och utländska utställningar räknas. Undantag: Nationella utställningar för Vuxna respektive Kastrater (Ungdjur och Juniorer får dock tillgodoräkna sig poäng).

För att få deltaga i tävlingen skall ägaren vara medlem i Burmaklubben och katterna som poängberäkningen grundar sig på skall vara av rasen Burma.

FIFe/WCF
Vuxen, Kastrat och Junior/Ungdjur

70 BIS/Bästa Korthår
50 NOM
30 BIV
20 HP, Certifikat, Excellent 1 (klass 12 och 11) = klassvinnare

TICA
70 Best Shorthair female/male
50 Top 10 Overall
30 Best of Breed Overall
20 1 Allbreed final

Här kan du skicka in din katts reultat.

Gamla regler för uträkning av Årets Burma (fram till 2017)

Vuxen, Kastrat och Junior/Ungdjur

70 BIS/Bästa Korthår

50 NOM

30 BIV

20 HP, Certifikat, Excellent 1 (klass 12 och 11) = klassvinnare

Veteran/Senior

30 BIS

25 Klassvinnare / 1:a

20 2:a

15 3:a

10 4:a

5   5:a

För avelshane, avelshona samt uppfödning hämtas resultat från SVERAKs uträkning.

 

 

Arkiv Årets Burma