Contemporary Burma (modern burma)

PÅ slutet av 60-talet och början av 70-talet började en ny typ av burma att dyka upp i USA.

De hade högre rundare huvuden, större rundare ögon, kraftiga stop, väldigt korta nosar och en mer kompakt kropp.

Dessa vann snabbt mark och blev nästan ständiga vinnare i finalerna. Burmans popularitet ökade i och med detta och den var den tredje mest populära rasen i USA efter perser och siames under ett antal år. 

Det visade sig att denna förändring av typen berodde på en mutation, en recessiv gen som kallas Burmese Head Defect (idag finns det DNA test för BHD). Eftersom det blev en sådan klar typskillnad delade man i USA upp Burman i Contemporary och Traditional burma, där Contemporary var den som var mest populär på utställning. Numer finns även europeisk burma i USA som en egen ras, något som Ann-Louise DeVoe (fd Andersson, S*Bodyguard’s) ligger bakom.

I FIFe är en burma en burma. Dvs man gör ingen skillnad på om burman är av amerikansk eller europeisk typ när det gäller registrering.