Burmaklubbens policy angående Burmese Head Defect

Burma som används i avel bör DNA-testas för Burmese Head Defecti såvida inte båda föräldrarna bevisligen är fritestade.

Följande avelsprinciper bör gälla:

* BHD-fri x BHD-fri

* BHD-fri x BHD-bärare

* BHD-fri x otestad katt