GM2 Regler

GM2-test och information är obligatorisk för uppfödare av Burma i FIFé

Efter en motion från Finland så har FIFé:s generalförsamling bestämt att GM2-test och information om GM2 ska vara obligatorisk för burma. På samma sätt som redan tidigare har varit fallet för korater så gäller detta från 1 januari 2012 för katter som ska registreras i stamboken se FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring nedan:

Förtydligande: Som bärare menas katt med ETT anlag för autosomalt recessiv sjukdom. Katt med dubbla anlag anses som sjuk katt och skall inte användas i avel; detta gäller oavsett om katten visar symptom eller ej.

 

FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring

6.5 BUR (Burma)
FIFe godkänner endast burmakatter med följande EMS-koder: n, a, b, c, d, e, f, g, h, j.

FIFe uppmuntrar inte någon person eller organisation att föda upp burma i någon annan färgvariant än de som är listade ovan.

Vid uppfödning av burma gäller följande:

Noviskatter är inte tillåtna i avel.

Silver och/eller agoutivarianter och/eller dominant vitfläckighet (piebald spotting) är inte tillåtna i avel

Avkomma i en icke godkänd variant ska registreras som XSH * .

Burma som används i avel måste DNA-testas för GM2 gangliosidos med normalt resultat, såvida inte båda föräldrarna bevisligen visar sig vara fritestade från GM2 gangliosidos.

Följande avelsprinciper gäller:

GM2-fri katt x GM2-fri katt

GM2-fri katt x GM2-bärare

Katter som DNA-testas i enlighet med denna regel ska vara identifierbara genom mikrochip eller tatuering.

Testresultat ska registreras och publiceras i enlighet med 3.5.1.

Uppfödare av burma måste informera köpare om sjukdomen GM2 gangliosidos och registreringspolicyn.

 

FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring

3.5 Genetiska sjukdomar och tester

3.5.1 Testprogram

Katter som tillhör raser med risk för genetisk sjukdom ska testas för denna sjukdom om följande kriterier föreligger:
sjukdomen är dödlig eller orsakar kroniska problem
sjukdomen förekommer hos en betydande andel av rasen
tillförlitliga test finns, och sjukdomen kan elimineras.

Varje FIFe-medlem måste utveckla ändamålsenliga hälsoprogram.
Om tester blir obligatoriska, antingen genom ett hälsoprogram infört av FIFe-medlem eller för en specifik ras angiven under § 6, regler för uppfödning och stambokföring, måste FIFe-medlemmen registrera testresultatet. Testresultatet, som ska vara baserat på laboratorisk dokumentation, tillhandahålls av uppfödaren och testresultatet ska anges antingen direkt på stamtavlan eller på en separat bilaga som ska medfölja stamtavlan.
Information om genetiska sjukdomar samt rådgivning om testmetoder och hälsoundersökningar tas Information om genetiska sjukdomar samt rådgivning om testmetoder och hälsoundersökningar tas fram och tillhandahålls av FIFes Hälso- och Välfärdskommitté (se bilaga I och Bilaga II).
FIFes Hälso- och Välfärdskommitté har möjlighet att hjälpa och rådgiva samt förse FIFe-medlemmar med information ifråga om genetiska sjukdomar och testprogram. FIFes Domar- och Standardkommitté, Avels- och Registreringskommitté samt de övriga kommittéerna kommer att rådfrågas om behov uppstår.