200.00kr
E-huvudmedlemsskap
250.00kr
Huvudmedlemsskap – Sverige
300.00kr
Huvudmedlemsskap – Utland
60.00kr
Familjemedlem
100.00kr
Uppfödare betalar medlemskap för kattungeköpare
150.00kr
Pensionär
0.00kr
Donation
1,500.00kr
Helsida Företag
1,000.00kr
Halvsida Företag
500.00kr
Kvartsida Företag
250.00kr
Visitkort Företag
850.00kr
Helsida Medlem
600.00kr
Halvsida Medlem
300.00kr
Kvartsida Medlem
150.00kr
Visitkort Medlem
0.00kr
Tidningsannons
0.00kr
Övrigt
20.00kr
Lotter
100.00kr
Kampanj Kattungespecial – 100 kr