Användning av Findus 

Sök katt i FindUs, https://stambok.sverak.se/ 

Det finns en bockruta efter första sökfältet. Som standard är den ibockad (“Sök efter hela sökuttrycket”). Bockar man ur den så söker FindUs på alla kombinationer av sökuttrycket annars söker FindUs ordagrant efter det sökuttryck som du angett. Sorteringen fungerar inte om man söker med rutan urbockad. I det fallet presenterar FindUs istället det mest relevanta resultatet högst upp.   

Reg nummer, namn och/eller stamnamn 

  • reg nummer 

skriv siffrorna i registreringsnumret (inte “SVERAK LO” eller “RX”) 

eller 

  • namn och/eller stamnamn 

Ange kattens fullständiga och korrekta namn eller del av namnet. När det gäller sökning i FindUs är det skillnad på accent (som sätts över en vokal i stavelse som ska betonas) och apostrof. Om man söker ett specifikt stamnamn med accent (`´finns grav och akut till vänster om backsteg) istället för apostrof (’ till höger om ä-tangent) hittar inte FindUs några katter. 

  • Ras 

Sök i rullmenyn alternativt skriv rasens namn i rutan (vid behov bläddra med nedåtpil) 

  • Kön 

Ange kön om du vill begränsa sökningen 

  • Nationalitet 

Sök i rullmenyn, till exempel skriv landet i rutan (vid behov bläddra med nedåtpil). 

När du söker på Sverige omfattar sökningen alla stambokförda katter i Sverige, alltså inte endast SVERAK 

  • Född från och med år / Född till och med år 

Ange årtalet ÅÅÅÅ – det går inte att göra urval genom ÅÅÅÅ-MM-DD 

  • Sortering 

Välj om du vill sortera efter; “Namn”, “Reg nr” eller “Född” 

När du gjort dina urval klicka på “sökknappen” – listan över resultat visas nedanför urvalsrutorna. Listan visar maximalt 1 000 katter.  

Tips: För att minimera antalet önskade träffar – ange fler än ett urvalskriterium ex.vis namn och ras  

När du hittar den katt du vill titta närmare på klickar du på kattens namn – då visas kattens stamtavla. 

 Inavelsgrad 

Inavelsgraden anger andelen släktskap mellan kattens föräldrar genom beräkning i procent av angivna generationer. Att beräkna inavelsgrad kan till synes vara en komplex ekvation men förenklat kan sägas att om man parar närbesläktade katter blir inavelsgraden:   

25 % vid parning med syster eller bror eller med mor eller far 

12,5 % vid parning med morförälder eller farförälder eller halvsyster eller halvbror 

6,25 % vid parning med kusin 

I FindUs är inavelsgraderna är beräknade enligt Wright’s Equation. 

Hälsointyg/hälsostatus 

Hälsointyg (hälsostatus) som inkommit till SVERAKs kansli registreras i SVERAKs stambok och visas som en liten flagga Hälsostatus vid berörd katt. Detta gäller alla stambokförda katter oavsett ras och gäller de flesta testresultat (GM2, HK, BHD m.fl). Läs om hälsoprogram och hur du sänder testresultat. Genom att välja aktuellt hälsoprogram för rasen “översätts” även flaggan med färgkodning så du direkt ser om katten är testad “normal”, “bärare” eller “affekterad”. 

 Sedan november 2021 finns även symbolen Avelsintyg som visar att katten har nödvändiga avelsintyg införda i stamboken. I anslutning till det införandet gjordes en automatisk körning på katter som tidigare använts i avel och som kunde anses vara aktuella för fler kullar. Därav saknas denna symbol på äldre katter. 

 Provparning  

Vill du göra en provparning med berörd katt kan du starta genom att välja katten som hane eller hona. 

I detta fall om på bilden klickar du på “som far”. Då kommer en ny stamtavla upp där du väljer vilken katt som ska vara mor till kullen. En ny söksida visas då där du kan söka efter den honkatt du vill jämföra med. 

För att förenkla registrering online i SVERAK kan man ladda upp katternas intyg. Både på honkatt och hankatt

https://www.sverak.se/intyg/