Rekommendationer ang hanar

Avelshanar, som hålls i avskilt utrymme, ska ha ett minimum om 6 m² golvyta med minst 1,90 meters höjd. Av denna yta ska åtminstone 2 m² per katt vara inbyggt och väderbeständigt. Om flera katter delar på utrymmet måste den tillgängliga ytan utökas. Det ska finnas fler än en nivå samt sovutrymme eller tillflyktsutrymme och alla utrymmen ska vara åtkomliga för människor. Rastgårdar får gärna vara större men aldrig mindre än dessa mått

Har du en avelshane och väljer att ta emot besökande honor, ska du se till att hanen och honan hålls avskilda från övriga katter i hushållet. Väljer du att låta uppfödaren låna hem hanen bör du noggrant kontrollera vilka utrymmen som erbjuds. Informera hur hanen fungerar; exempelvis vilken mat han äter och om han strilar. Strilbeteendet kan ändras vid flytt och parning.

Parning – möte mellan hona & hane
Kontrollera att nödvändiga intyg, stamtavla och eventuella tester finns och är i ordning.

Hanen, likväl som honan, ska vara kloklippt, ren och fräsch och givetvis vid god hälsa. Intyg ska uppvisas att katten har vaccinerats mot kattpest, kattsnuva och kattherpes inom föreskriven tid.

Första gången en hona paras bör det ske med en erfaren hane och vise versa.

Katthonans välbefinnande är av stor betydelse för fostrens utveckling så se till att hon är i bästa tänkbara kondition när hon paras. Generellt rekommenderas att man undviker att vaccinera dräktiga katter men för att ungarna ska få ett bra skydd via modersmjölken rekommenderas att honan vaccineras strax före parning.

Det vanligaste är att honan kommer till hanen för parning. Ett skäl till detta är att hankatten är mer beroende av sitt revir och en förflyttning kan göra honom störd. Låt honan löpa någon dag innan hon skickas till hankatten. Alla katter reagerar olika och kanske kan hon komma av sig lite i ”löpet” så låt henne lugna ned sig efter transport och bli hemmastadd i den nya miljön. Detta kan ta från några timmar upp till några dagar – helt beroende på individ.

I rummet där parningen ska äga rum ska det finnas hyllor eller liknande i olika nivåer så katterna kan komma ifrån varandra – men ändå så tillgängligt att hanen kommer åt att uppvakta honan. Det ska vara lättstädat – både honan och hanen kan markera kraftigt.

Hanen märker att det är en löpande hona och börjar ganska snart att uppvakta henne. Honan brukar inte vara villig direkt, utan kan fräsa, morra och kanske slå till hanen om han kommer för nära.

Efter parningen brukar honan vända sig om och slå efter hanen som snabbt får hoppa undan. Honan brukar rulla fram och tillbaka och slicka sig i baken medan hanen ibland bara tittar på och tvättar sig själv. Det är bara bra om hankatten får para honan flera gånger – detta för att ägglossningen säkert ska komma igång. Paret kan para sig upprepade gånger per dygn.

Om parningen inte lyckats kan löpningen återkomma efter två, tre veckor, men ibland tar det längre tid. Under förspelet bekantar sig hanen och honan med varandra. Hanen kliver på honan, tar oftast ett stadigt grepp i nacken och försöker att para henne. Honans morr/kutter brukar tillta när hanen närmar sig och själva parningsakten är oftast snabb, intensiv och ibland väldigt högljudd. Hanen kan ibland få hålla ordentligt i nacken på honan.

Diskutera och kom överens…

 • Plats för parning – hemma hos han- eller honkatten?
 • Parningsavgift – hur och när ska grund-avgiften betalas? Ska avgift ske per kattunge och hur gamla ska i så fall kattungarna vara när avgiften ska betalas?
 • Hur ska kostnad för foder, transport till och från han/honkatten och liknande regleras? Ska detta ingå i parningsavgift?
 • Om och när kan omparning komma ifråga? Hur många gånger/inom vilken tidsgräns får omparning ske?
 • Får annan avelshane användas under mellantiden? Observera dock regeln att honkatt inte får paras av ytterligare hane inom tre veckor från den tidigare parningen.
 • Kan omparning utnyttjas på annan hona?
 • Om honan ej blir dräktig trots omparning; är parningsavgift då förverkad eller ska den återbetalas?
 • Kan honkattägaren kräva att hanen inte kastreras förrän honan blir dräktig?
 • Ska andra intyg uppvisas eller andra tester ha gjorts (exempelvis FeLV, FIV)?
 • Om hankattägaren önskar en kattunge – får hankattägaren välja först/före andra spekulanter? Vid vilken tidpunkt ska han-kattägaren bestämt sig? Ska hankattägaren betala mellanskillnad mellan tänkt parningsavgift/kattungepris?
 • Vid vilken tidpunkt ska hankattägaren överlämna undertecknad registrerings-anmälan?