Kallelse Årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Mötet kommer att hållas via Google Meet den 13:e mars klockan 14:00

Två veckor innan kommer länk till årsmöteshandlingar att skickas ut via mail. De kommer att ligga under inlogg på hemsidan.

Föranmälan till årsmötet är obligatorisk då möteslänk och instruktioner kommer att sändas ut via mail till alla som önskar att deltaga. Kontroll av erlagd medlemsavgift sker innan möteslänk skickas ut.

Sista dagen för anmälan var den 8:e mars och anmälan är nu stängd.

Du kan fortfarande rösta via e-post- valsedel finns under inlogg.

 

2022-01-20 kl. 07:37