Burmaklubbens policy angående hypokalemi

Burma som används i avel bör DNA-testas för Hypokalemi såvida inte båda föräldrarna bevisligen är fritestade.

Följande avelsprinciper bör gälla:

* HK-fri x HK-fri

* HK-fri x HK-bärare

* HK-fri x otestad katt

Förtydligande: Som bärare menas katt med ETT anlag för autosomalt recessiv sjukdom. Katt med dubbla anlag anses som sjuk katt och skall inte användas i avel; detta gäller oavsett om katten visar symptom eller ej.